Μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη συμμετοχή της Huawei στην εγκατάσταση του 5G δικτύου στην επικράτεια της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα βασιστούν τα κράτη-μέλη για τα 5G δίκτυα και αυτές περιλαμβάνουν και προμηθευτές “υψηλού ρίσκου” όπως τους ονομάζει.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλούν τα κράτη-μέλη να βασιστούν σε αρκετούς διαφορετικούς προμηθευτές και να περιορίσουν αυτούς του “υψηλού κινδύνου” εκτός κρίσιμων υποδομών.

Η Huawei από την πλευρά της καλωσόρισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ναι μεν μπορεί να περιορίσει τη δραστηριότητά της στην Ευρώπη, δεν είναι όμως μία καθολική απαγόρευση όπως αυτή που έχουν ορίσει οι ΗΠΑ και πιέζουν τους συμμάχους τους για το ίδιο.

Αυτή η απροκατάληπτη και βασισμένη στα γεγονότα προσέγγιση της ασφάλειας του 5G, επιτρέπει στην Ευρώπη να έχει ένα πιο ασφαλές και πιο γρήγορο 5G δίκτυο. – Huawei