Οι διαφημίσεις είναι ο μοναδικός τρόπος εσόδων για τις δωρεάν εφαρμογές. Ωστόσο πολλές φορές οι διαφημίσεις που επιλέγουν developers και εκδότες μπορεί να επηρεάσουν την εμπειρία χρήσης του Android και για αυτό το λόγο η Google παίρνει μέτρα. Αφαίρεσε λοιπόν περίπου 600 εφαρμογές οι οποίες παραβιάζουν του κανόνες περί ενοχλητικών διαφημίσεων.

Ορίζουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις ως διαφημίσεις που προβάλλονται στους χρήστες με απροσδόκητους τρόπους, συμπεριλαμβάνοντας την παρεμπόδιση των λειτουργιών της συσκευής. Ενώ μπορεί να συμβούν μέσα στην εφαρμογή, μία μορφή ενοχλητικών διαφημίσεων που βλέπουμε να αυξάνεται είναι κάτι που αποκαλούμε “διαφημίσεις εκτός περιεχομένου”, στις οποίες κακόβουλοι προγραμματιστές προσφέρουν διαφημίσεις σε μία κινητή συσκευή όταν ο χρήστης δεν είναι στην πραγματικότητα ενεργός στην εφαρμογή τους.

Η Google τονίζει πως επενδύει σε νέες τεχνολογίες για να κάνει τον εντοπισμό τέτοιου είδους διαφημίσεων πιο εύκολο για να προστατεύσει τόσο τους χρήστες όσο και τους διαφημιζόμενους.