Εδώ και 20 χρόνια το CERN χρησιμοποιεί προϊόντα της Microsoft ως “ακαδημαϊκό ίδρυμα” με την έκπτωση που αυτό επιφέρει. Με το πέρας του συμβολαίου όμως το Μάρτιο, η Microsoft δεν αναγνωρίζει πια το CERN ως ακαδημαϊκό ίδρυμα με αποτέλεσμα το κόστος χρήσης των προϊόντων της να εκτοξευθεί κατακόρυφα και σε ορισμένα προϊόντα έως και 10 φορές. Το CERN διαπραγματεύτηκε με την Microsoft ώστε η αύξηση να γίνει σε βάθος 10ετίας για να υπάρχει χρόνος προσαρμογής, ωστόσο ακόμα και έτσι το κόστος είναι μη βιώσιμο. Έτσι, το CERN αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Microsoft και να στραφεί σε άλλες λύσεις ανοιχτούν κώδικα.

Με την ονομασία Microsoft Alternatives (MAlt) το CERN θέλει να κόψει την εξάρτησή του από εταιρίες και να έχει τον έλεγχο των δεδομένων του. Την αρχή θα κάνει μία e-mail υπηρεσία αυτό το καλοκαίρι και θα ακολουθήσει ένας αντικαταστάτης του Skype και των αναλογικών τηλεφωνικών γραμμών.

Το CERN σημειώνει πως αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μόνο του. Πολλά ερευνητικά ιδρύματα έχουν να αντιμετωπίσουν δυσβάσταχτα κόστη από εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και το CERN ελπίζει να αποτελέσει φάρο ελπίδας για την απεξάρτηση της Έρευνας από μεγάλες εταιρίες και να κάνει το ανοιχτό λογισμικό την επιλογή όλων των επιστημόνων.